Vi har lediga platser

Integritetspolicy

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

För oss på Housing Service AB är detta helt naturligt då hantering av personuppgifter i många avseenden är kärnan av det vi gör. Men du behöver givetvis känna dig trygg med att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

För att kunna konsulentstödja familjehem behöver vi samla in en del uppgifter kring er. Uppgifterna vi behandlar kan vara: personnummer, kontonummer och adresser för att kunna göra utbetalningar. Utdrag från belastningsregister, kreditupplysning samt utdrag från socialtjänstregistret för att kunna utreda lämplighet. Utöver detta görs en utredning där vi kartlägger uppgifter kring er hälsa, sociala umgänge samt livssituation. Detta görs för att vi skall kunna matcha förfrågningar till rätt familjehem.


Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för kanslipersonal inom Housing Service AB som behöver ta del av dem för att kunna uppfylla avtalet med dig eller uppfylla rättsliga förpliktelser. Samtliga i personalen har tecknat sekretessavtal vilket innebär att dina uppgifter inte förs vidare till obehöriga. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Housing Service ABs räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Housing Service AB. Det är dock alltid Housing Service AB som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.


Hur skyddas dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.


Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att lagra dem för att slutföra ären-det som uppgifterna samlades in för. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgif-terna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser.


Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?

Personuppgiftsansvarig är Housing Service AB. Kontaktuppgifter är pu-ansvarig@housingservice.se och 070-225 39 03. Till personuppgiftsansvarig kan du även vända dig om du önskar få tillgång till de uppgifter vi har lagrat om dig eller om du anser att någon uppgift om dig är felaktig och du vill få den korrigerad. Du kan närsomhelst begära ut samtliga personuppgifter som vi har sparade om dig.


Publicerad: 2018-05-21

Or use your account on Unify

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Unify

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close